Disclaimer

Deze internetpagina’s worden door Bosta BV zorgvuldig gecompileerd en regelmatig geactualiseerd. Niettemin moeten de gegevens op deze website worden beschouwd als algemene informatie en zonder garantie. Dit is geen vervanging voor een afzonderlijke uitvoerige raadpleging.

Bosta BV garandeert niet dat de informatie op deze pagina’s actueel, accuraat of volledig is en evenmin dat de site constant beschikbaar is. Bosta BV zal in geen geval en zonder beperkingen aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte of gevolgschade of welke verliezen of schade dan ook voortvloeiende uit het verlies van gegevens of winst dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Deze website bevat links naar andere websites. De insluiting van deze links betekent niet per definitie dat Bosta BV de inhoud en de opvattingen binnen die sites aanbeveelt of goedkeurt. De inhoud van deze derdenwebsites waar deze site naar linkt, valt op geen enkele manier onder de verantwoordelijkheid van Bosta BV. Zodra u gebruikmaakt van deze externe links, verlaat u het informatieaanbod van Bosta BV. Op het aanbod van derden kunnen verschillende regels van toepassing zijn, vooral met betrekking tot gegevensbescherming. Verder sluit Bosta BV de aansprakelijkheid uit voor nalatig plichtsverzuim indien gebruikgemaakt wordt van deze diensten, vooral wanneer gegevensbestanden die Bosta BV aanbiedt op de internetpagina’s van Bosta BV worden gedownload.

Wij doen ons uiterste best deze website beschikbaar en operationeel te houden. Bosta BV is echter niet verantwoordelijk voor het feit dat de website tijdelijk niet beschikbaar is wegens technische problemen die buiten haar macht liggen en kan daarvoor zodoende niet aansprakelijk worden gesteld.