Fertigatie voor de toekomst

Bosta_icon

19-3-2019, Molenschot

Fertigatie is het voorzien van gewassen en bomen van meststoffen met water als transportmiddel. Fertigatie wordt toegepast in land- en tuinbouw (zowel binnen- als buitenteelt) en in toenemende mate in parken en tuinen. Op 19 maart kwamen 17 leerlingen en een docent naar een presentatie over fertigatie om hierover meer te weten te komen, ideeën te wisselen en te praten over eigen ervaringen.

Smits B.V. te Molenschot was het decor voor deze educatieve ochtend. Ton de Kort startte de ochtend met een interactieve presentatie. Met meer dan 30 jaar ervaring legt Ton de voordelen van fertigatie uit. Zoals de onafhankelijkheid van droge periodes, water en meststof besparing en verbetering van de kwaliteit.

Wat houdt fertigatie eigenlijk in? Fertigatie is een toepassing waarbij in water oplosbare meststoffen worden toegevoegd aan het water. Fertigatie wordt met name gebruikt bij boomkwekerijen, fruitteelt en groenteteelt en in kassen. In tegenstelling tot de standaard druppelbevloeiing waarbij alleen water wordt gegeven, worden er bij het fertigeren ook meststoffen afgeleverd. Het doel is om zuiniger en effectiever om te gaan met water en meststoffen. Regelmatig fertigeren leidt tot gelijkmatige groei en betere productie.

De groep leerlingen zitten in het laatste jaar van hun opleiding tot Vakexpert plantenteelt en Groene technologie aan het Prinsentuin College in Breda. Deze dag was een initiatief van 2 leerlingen als onderdeel van het schooljaar. Velen van de aanwezige komen uit een familie in de glastuinbouw, akkerbouw of kwekerijen. De verschillende specialisaties hebben zo hun eigen richtlijnen en regelgeving wat zorgt voor de nodige inzichten in andere vakgebieden en methoden. De oprechte interesse leidt dan ook al snel tot leuke interacties, discussies, ideeën en innovaties.

Aansluitend op de presentatie neemt Rick Vermeeren, die stage loopt bij Smits B.V., ons mee voor een rondleiding. Smits B.V. is een goed georganiseerde en gestructureerde organisatie welke passie voor het vak uitstraalt. We sluiten de ochtend af met een kort bezoek aan een perceel van maar liefst 43 ha. Hier wordt duidelijk hoe bepaalde technieken in de praktijk zullen worden toegepast en wat de omvang is van dergelijke grote projecten.

Kijkend naar alle voordelen van fertigatie en de verwachte klimaatsveranderingen, komen we al snel tot de conclusie dat het toepassen van fertigatie, waar mogelijk, een goede toekomst heeft. En dat geldt ook voor deze enthousiaste groep leerlingen.

Wij wensen iedereen vanuit Bosta veel succes met de laatste loodjes van hun opleiding!

Hieronder vindt u nog een kleine impressie

 

Auteur: Bianca Egelmeers

Fertigatie_19mrtWaCXZ3hqllzs2