Water is belangrijker dan ooit

Ook in ons ‘natte’ Nederland komt droogte voor. We spreken van watertekort op het moment dat er minder water is dan dat we nodig hebben. De neerslag die in week 24 van dit jaar viel bracht verlichting maar daarmee is de droogte nog niet voorbij. We hebben nog steeds te maken met een neerslagtekort dat ver boven het gemiddelde ligt voor de tijd van het jaar en dat kan zorgen voor verschillende problemen.

 

2018 tot heden..

In 2018 werden we flink getroffen door de droogte. En hoewel het in dat jaar erg droog was, is het droogterecord van 1976 niet verbroken. De zomer van 2018 behoort wel tot de 5% droogste zomers sinds het begin van de vorige eeuw. Zo eindigde het neerslagtekort aan het einde van september op 297 millimeter. De KNMI wees er toen al op dat de gevolgen nog niet voorbij zouden zijn gezien normaliter het neerslagtekort in oktober langzaam wordt hersteld en dat bleek ook het geval toen het in de opvolgende weken nog steeds erg droog was.

 

In 2019 is het neerslagtekort in het groeiseizoen (april – september) landelijk gezien opgelopen tot ongeveer 200 millimeter. Regionaal zitten daar echter wel grote verschillen in. In gebieden waar water aangevoerd kan worden is er ook relatief veel neerslag gevallen en waren er, in tegenstelling tot 2018, weinig problemen met droogte. Daar waar men volledig afhankelijk is van de regen, omdat er geen water aangevoerd kan worden, is relatief weinig neerslag gevallen. In het oosten en zuidwesten van het land is in 2019 het neerslagtekort opnieuw opgelopen tot ongeveer 300 millimeter en dus gelijk aan de waardes van 2018. 

 

De droogte in 2020 wordt mogelijk nog een groter probleem dan 2018. De stand van het grondwater is namelijk nu al vergelijkbaar met het laagst peil van twee jaar geleden. En dat terwijl het grondwater nog verder zal dalen met alle gevolgen van dien. Ondanks de regen van afgelopen week, is er nog altijd een daling van zo’n 0,5 centimeter per dag in de grondwaterstand volgens ingenieursbureau Wareco, waar met 20.000 peilstations het grondwater wordt gemonitord. 

 

knmi-bron-foto-s-voor-blog

 

 

De aanvoer van water

In gebieden waar niet of nauwelijks water aanvoer is vanuit meren en rivieren, zijn de gevolgen van neerslagtekort het duidelijkst merkbaar. Natuur en landbouw hebben het erg zwaar door het tekort aan water en om de grondwaterstanden te herstellen is er een lange nattere periode nodig. Het is voor het derde jaar op rij extreem droog en we moeten ons daar beter op voorbereiden. Het veranderende klimaat geeft steeds meer problemen en aanpassen aan langere perioden van droogte en laag water in de rivieren, maar ook aan de toenemende kans op wateroverlast door hevige buien is van groot belang. 

 

Zorgen worden niet minder

Nog nooit was het tekort aan neerslag op dit moment van het jaar zo groot als nu en de zorgen worden niet minder. Er is in Nederland namelijk sprake van een dreigend watertekort. Dit voorjaar leek gunstig te beginnen dankzij een uitzonderlijke natte winter die het grondwater weer behoorlijk had aangevuld. Maar van deze buffer blijkt niets meer van over. Waterschappen treffen al jaren maatregelen om de droogte het hoofd te bieden en het vast houden en opslaan van water voor droge perioden wordt steeds meer een noodzaak. De getroffen maatregelen dragen allemaal een steentje bij om de droogte tegen te gaan maar met de extreme droogte zoals in de afgelopen jaren staan de waterschappen soms ook machteloos. 

 

Wat kunnen wij zelf doen?

Uiteraard maken ook alle kleine beetjes een groot verschil. Of u nu kijkt naar uw eigen thuis situatie of op het werk, u kunt altijd kritisch kijken naar het waterverbruik en waar u dus kunt besparen. Zo staat een liter water minder uit de kraan in veel gevallen gelijk aan een liter (diep) grondwater besparen. 

- Vang regenwater op en sla dit op in bijvoorbeeld tonnen of vaten

- Beregen gericht en efficiënt om zo zuinig mogelijk met het water om te gaan

- Dam een sloot tijdelijk (met toestemming) af met een zandzak of flinke plank. Het regenwater blijft op die manier langer in de sloot staan en stroomt niet direct weg. Als het waterniveau weer stijgt kun je de zandzak/plank weer weg halen om een overstroming te voorkomen

- Neem contact op met een waterschap als je in de omgeving kansen of oplossingen ziet om water beter vast te houden

- Kijk naar de mogelijkheden voor een geautomatiseerd beregeningssysteem in tuinen en parken

 

Hoe draagt Bosta bij aan de strijd tegen de droogte?

Bij Bosta denken we graag in complete oplossingen. Dat is niet enkel gericht op gemak maar ook op efficiëntie en het bewust omgaan met water. Vooral op het gebied van irrigatie zijn er vele oplossingen te bedenken om de juiste hoeveelheid water te geven op het juiste moment.

Zo biedt Bosta slimme beregeningssystemen die volledig instelbaar zijn naar de wensen van de klant. Of denk aan de druppelbevloeiingsslangen die ervoor zorgen dat er gericht water wordt gegeven en daarmee verspilling tegengaan. Of laat ons helpen door middel van een gedetailleerde tekening inclusief een productenlijst, op basis van de schets van de tuin van uw klant. 

Bespaar kostbare tijd, energie en water en kijk wat Bosta voor u kan betekenen.. 

 

landscape-photo-with-text