Privacy beleid

Bosta NL, onderdeel van de MegaGroup Trade Holding BV, is actief in de watertechniek in Europa. Voor het onderhouden van (huidige) klantrelaties en het bieden van een betere product- communicatie ervaring kan het voorkomen dat wij persoonlijke informatie (oftewel alle gegevens die informatie kunnen geven over een identificeerbaar natuurlijk persoon) van u verwerken (oftewel verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van informatie). Door middel van dit privacy beleid willen wij  u  informeren over welke persoonlijke informatie wij van u verwerken en hoe we deze binnen onze organisatie gebruiken.


Onze naleving van de bestaande wetgeving


MegaGroup Trade Holding BV en samenhangende bedrijfsentiteiten  (zoals Bosta NL) streven erna zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke informatie. Hierbij houden ons aan de voor ons toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij wijzen erop dat u niet verplicht bent om ons persoonlijke informatie te verstrekken, maar dat veel van de informatie die wij opvragen essentieel zijn om u onze diensten aan te bieden of om onze diensten aan u te verbeteren. Als u opgevraagde informatie achterhoudt, kan het zijn dat wij u onze diensten niet kunnen leveren.


Persoonlijke informatie die wij verwerken


Voor het onderhouden van (huidige) klantrelaties en het bieden van een betere product- communicatie ervaring (zoals websitebezoeken, (telefonisch) contact, contractbeheer, inkoop producten/diensten en uitvoeren logistiek) verwerken wij informatie met betrekking tot basispersoonsgegevens (zoals naam, contactgegevens, geslacht). Deze informatie krijgen wij:

 • Wanneer u een gebruikersnaam aanmaakt of een bestelling plaatst;
 • Via de cookies die op onze webpagina’s zijn geplaatst (raadpleeg onze cookieverklaring voor een overzicht hiervan);
 • Via communicatiemiddelen zoals telefoon en e-mail.

Wij verwerken uw persoonlijke informatie voor relatiebeheer:

 • Uw bestelling te verwerken;
 • Overeenkomsten met u uit te voeren;
 • U een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, dienstbericht, e-mail of ander elektronisch bericht te sturen;
 • Relatiebeheer uit te voeren;
 • (Markt)analyses uit te voeren;
 • Wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Onze websites en gebruikte technologieën te analyseren, monitoren, optimaliseren en beveiligen;
 • Marktonderzoek uit te voeren en managementrapporten op te stellen over de prestaties en status van onze platforms.

Uw kunt in sommige gevallen uw persoonlijke informatie zelf verwijderen indien u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten. Door ons wordt uw persoonlijke informatie op basis van de wettelijke termijnen bewaard. Indien er geen wettelijk termijn meer bestaat om uw persoonlijke informatie te verwerken zullen wij deze informatie verwijderen.


Persoonlijke informatie waar geen wettelijke termijnen voor zijn, wordt maximaal 2 jaar bewaard.


Grondslag


Wij verwerken persoonlijke informatie altijd op basis van één van de rechtmatige grondslag uit de AVG (Artikel 6). Een verwerking binnen de MegaGroup Trade, en daarmee Bosta NL, mag alleen plaatsvinden:

 •  U expliciet toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke informatie voor een of meer specifieke doeleinden.
 •  o     Hierover zult u op het moment van het geven van toestemming voor een specifieke verwerking worden geïnformeerd inclusief een uitleg hoe u uw toestemming kan intrekken. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.
 •  De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar de u onderdeel van bent.
 •  De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust
 •  o     U zult worden geïnformeerd wanneer er mogelijke gevolgen zijn voor het niet (willen) verstrekken van persoonlijke informatie met betrekking tot een wettelijke verplichting.
 •  De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
 •  o     Het gerechtvaardigde belang bij een specifieke verwerking heeft te maken met het adequaat functioneren en verbeteren van de kwaliteit onze bedrijfsvoering en daar doelmatig op kunnen inspelen (zoals het opnemen van telefoongesprekken).


Cameratoezicht


Bij ons hoofdkantoor in Veghel wordt er rondom het terrein en in het gebouw gebruik gemaakt van cameratoezicht ter voorkoming van diefstal en voor de veiligheid van medewerkers. Wij zijn ons ervan bewust dat camera’s een grote inbreuk kunnen maken op de privacy van diegene die gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen, worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het hierboven beschreven doel te bereiken.


Uw persoonlijke informatie delen met derde partijen

MegaGroup Trade Holding BV deelt uw persoonlijke informatie alleen binnen de toepassingssfeer van de groep en/of met derde partijen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van één van de doeleinde(n). Derde partijen kunnen groothandels, leveranciers, koeriersdiensten of clouddienst zijn. Wanneer wij uw persoonlijke informatie delen, hebben wij zowel binnen de groep als met derde partijen afspraken gemaakt met betrekking tot privacy en beveiliging.
Na u expliciete toestemming kan uw persoonlijke informatie ook gedeeld worden met  Aqua2life, de non-profit stichting van MegaGroup Trade Holding BV.


Indien het noodzakelijk is om te werken met een ontvanger die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) is gevestigd, bijvoorbeeld omdat zij een dienst aanbieden die niet binnen de EER wordt aangeboden, dan zorgen wij altijd voor adequate en passende waarborgen.
Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen wanneer dit wettelijk verplicht is.Veiligheid


Een adequate beveiliging van uw persoonlijke informatie is zeer belangrijk. Wij treffen alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw informatie veilig te stellen. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor een ieders privacy zoveel mogelijk te beperken. Wij zullen ook aan onze verplichting voldoen melding te maken van een eventuele inbreuk op uw persoonsgegevens.

 

Uw gegevens verwijderen, wijzigen of opvragen

U kunt beroep doen op de volgende rechten zoals benoemd in de AVG (Artikel 13 t/m 20):

 • Recht op informatie: Het recht om te vragen hoe uw persoonlijke informatie worden verwerkt.
 • Inzagerecht: Het recht om te controleren of, en op welke manier, uw persoonlijke informatie wordt verwerkt
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: U heeft het recht te ons te vragen om of uw persoonlijke informatie niet langer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar u toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke informatie te verwerken, heeft u ook het recht om deze informatie te laten verwijderen.

 

Om gebruik te maken van een van uw rechten, dan kunt u bij ons een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Wij hebben dan vier weken de tijd om (vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen) te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zullen wij schriftelijk laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij MegaGroup Trade Holding BV, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kunnen wij aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van uw identiteit. Dit kunnen wij doen door bijvoorbeeld aan u een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.


Voor het doen van een verzoek kan er contact opnemen tijdens kantooruren telefonisch via 0413 - 323 929  of sales@nl.bosta.com.


Wijzigingen van deze verklaring

Om te voldoen aan de voor ons toepasselijke wet- en regelgeving zullen wij dit document continu blijven herzien en aanpassen. Dit privacy beleid wordt elk jaar beoordeeld en waar nodig gewijzigd. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit privacy beleid geregeld te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat tijdens kantooruren via 0413 - 323 929  of sales@nl.bosta.com.